Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustus korvaa palkkatyön vastaanottamisesta aiheutuvia työmatka- ja muuttokuluja. Avustuksen maksaminen edellyttää, että

  • sinulla on oikeus työttömyysetuuteen juuri ennen työn aloittamista
  • työmatkasi on työn alkaessa kokoaikatyössä yli 3 tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli 2 tuntia päivässä
  • työaikasi on vähintään 18 tuntia viikossa
  • työsi kestää vähintään 2 kuukautta
  • olet hakenut avustusta ennen työn alkua

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan (32,40€/pv vuonna 2017) suuruinen ilman korotusosia ja lapsikorotuksia. Avustusta maksetaan 5 päivältä viikossa. Liikkuvuusavustuksen maksamisen kesto riippuu työn kestosta seuraavasti:

  • työn kesto vähintään 2 kuukautta, avustuksen kesto 1 kuukausi
  • työn kesto vähintään 3 kuukautta, avustuksen kesto 1,5 kuukautta 
  • työn kesto vähintään 4 kuukautta, avustuksen kesto 2 kuukautta

Muista hakea avustusta AYT-kassasta ennen työsi alkamista. Myöhästynyttä hakemusta ei voida huomioida, eivätkä painavat syyt ole peruste hyväksyä myöhästynyttä hakemusta. Hakemuksen voit tulostaa Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön verkkosivuilta.Liikkuvuusavustushakemukseen on liitettävä työsopimus.